LEO Gordon

Oracle 2019

JStokes

Zenni Optical 2018

...let's move things around

Consumer electronics

LEO Gordon: Photographic retouching for Walmart.com portfolio

OLD NAVY 2018

Sephora 2017