LEO Gordon

...New portraits

OLD NAVY 2018

Zenni Optical 2019

Sephora 2017

Zenni 2020

JStokes

Oracle 2019

LEO Gordon: Photographic retouching for Walmart.com portfolio

Case Studies: animated GIFS